ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12
 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12

อย่าเฉย…เมื่อ

ชา


เพราะอาการชา คือ

สัญญาณอันตราย

บรรเทาอาการปลายประสาทอักเสบ หนึ่งในสาเหตุของอาการ

ชาบริเวณปลายมือและปลายเท้า

 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12

นิวโรเบียน วิตามินบี1 บี6 บี12
บำรุงประสาท บรรเทาอาการเหน็บชา
บรรเทาอาการปลายประสาทอักเสบ

 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12
 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12
 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12

นิวโรเบียน คือ วิตามิน บี รวม สำหรับบำรุงประสาท

1 เม็ด ประกอบด้วย

วิตามิน บี1 (Thiamine Disulfide) 100 มิลลิกรัม
วิตามิน บี6 (Pyridoxine Hydrochloride) 200 มิลลิกรัม
วิตามิน บี12 (Cyanocobalamin) 200 ไมโครกรัม

ข้อบ่งใช้

นิวโรเบียน ใช้บรรเทาอาการปลายประสาทอักเสบ และอาการผิดปกติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึม ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของวิตามิน บี ครรภ์ที่เป็นพิษ* อาการคลื่นไส้และอาเจียน เนื่องจากการตั้งครรภ์* โรคที่เกิดขึ้นกับประสาท ภายหลังการเป็นไข้หวัด

นิวโรเบียน เหมาะกับการรักษาโรคปลายประสาทอักเสบ, อาการปวดของประสาทไขสันหลัง โดยเฉพาะอาการชาของเส้นประสาทที่หน้า, คอ, อาการปวดหลังส่วนล่าง กระดูกกัน เป็นต้น

ขนาดและวิธีใช้

รับประทาน ครั้งล่ะ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หรือตามแพทย์สั่ง

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา
*ควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12 ปลายประสาท, อาการชาที่ปลายมือ, อาการชาที่ปลายเท้า, มือชา, เท้าชา, เหน็บชา, นิวโรบียน, Neurobion, วิตามินบีรวม, วิตามินบี1, บี6, บี12

MERCK LTD.

19th Floor, Emporium Tower, 622 Sukhumvit Road,
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand

บริษัท เมอร์ค จำกัด

เลขที่ 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Tel: +66 (0) 2 667 8000
Fax: +66 (0) 2 667 8399

customerservice@merck.co.th
www.merck.co.th